Výrobce

Továrna na výrobu Gentle Day
Společnost Shenzhen Lady Commodity Co. Ltd, patří do obchodní skupiny Hongkong Lady International Co. Ltd., která je profesionálním vývojovým centrem pro vývoj FAR-IR ( far infrared : dlouhovlnných infračervených ) a anionových výrobků a je Hi-Tech vývojovým centrem hygienických a zdravotnických produktů každodenního používání.

Společnost Hong Kong Lady International Co., Ltd. je aktivním členem dalších nadnárodních vývojářských a obchodních skupin, spojujících další subjekty vyvíjející zdraví užitečné produkty na bázi přírodních zdrojů a biochemických a fyzikálních vlastnostech používaných materiálů a surovin.

Tato společnost je pověřená vývojem zdraví prospěšných výrobků denního používání obzvlášť pro ženy a děti a na jejich vysokou kvalitu a mezinárodní prestiž dohlíží i kontrolní státní orgány pro kontrolu čínského zdravotnického průmyslu. Další vývoj a využití FAR-IR a ANION nanotechnologií je zaměřen na vývoj zdravotnických výrobků zvyšujících přímo regenerační schopnosti organismu.

Unikátní antiseptické vlastnosti anionových materiálů jsou přímo předurčeny k použití při vývoji kontaktního zdravotnického materiálu ( na otevřená poranění a jiná infekčně citlivá prostředí).