Přeskočit na hlavní obsah

TECHNOLOGIE

Vložky mají v sobě umístěn patentovaný aktivní anionový a FAR-IR biočip  

Obě technologie (FAR-IR a Anion) působí synergicky na organismus, upravují metabolismus, vyrovnávají pH a posilují hormonální rovnováhu.

 • FAR infrared (FAR-IR) - dlouhovlnné infračervené záření
  Dlouhovlnné IR záření pomáhá (mimojiné) vnitřně prohřívat organismus, čímž zároveň napomáhá aktivaci anionového čipu. Ovlivňuje rozšiřování kapilár, stimuluje zvýšení průtoku krve, regeneraci a okysličení buněk, napomáhá detoxikaci organismu.
 • Anionový čip - patentovaná technologie zakladatelky společnosti paní Poon
  Anionová technologie využívá přirozenou vlastnost záporných iontů - aniontů, která spočívá v uvolňování vyššího množství kyslíku do prostředí a ve fixaci a vylučování patogenních částic z organismu tímto dochází ke zvýšení hygienického komfortu a také pozitivního vlivu na regenerační schopnost a zdraví organismu.

Co jsou to ANIONY?

Zdraví člověka je přímo - úměrné množství anionů ve vzduchu. Jsou to záporně nabité částice likvidující bakterie, viry, houby a plísně. Podporují vitalitu člověka. Někdy jsou také nazývány čističi vzduchu nebo vzdušnými vitamíny.
Díky anionové vrstvě mají vložky pozitivní účinky pro organismus.
Z nerostu turmalín, který má pozitivní účinky, se čínským lékařům povedlo nanotechnologií vyrobit vlákno. Tkanina z něj produkuje vysoké množství anionů - až 6130 na cm3. V městských bytech a kancelářích je počet anionů cca od 50 - 250 cm3. V přírodě podle čistoty je cca 5 000 na cm3.

Aniony pro zdraví prostřednictvím kyslíku uvolněného velkým množstvím anionů:

 • ničí viry, bakterie, odstraňují infekce, záněty, dermatitidy a plísně
 • eliminují nepříjemný zápach, svědění, pálení
 • upravují menstruaci a související bolesti
 • vhodné i pro úniky moči, hemeroidy, poporodní a pooperační stavy
Požitek z pohodlí
 • naprostý odvod a izolace tekutin, nejvyšší absorpce
 • výjimečný pocit sucha, pohodlí a klidu
 • prodyšnost
 • významně nižší spotřeba vložek
 • prodloužená doba použití - antibakteriální účinek až 20 hodin
 • striktně sterilní balení každého kusu
 • 100% ekologicky odbouratelné

ANION TECHNOLOGIE

Aniony (anionty) jsou záporně nabité částice v prostředí okolo nás. Ovšem v každém prostředí se nenachází stejná koncentrace těchto částic. Jejich koncentrace má přímý vliv na prostředí a jeho kvalitu. Ovlivňuje fungování živých organismů a fyziologických procesů v těchto organismech.

Jiná koncentrace anionů (aniontů) se nachází v horském zalesněném prostředí a jiná koncentrace anionů se nachází a ovlivňuje organismy v městském prostředí. Rozdíl v koncentraci anionů v mezních prostředích je fatální a může výrazně ovlivnit kvalitu fyzického i psychického zdraví člověka. Z důvodu extrémně nízké koncentrace anionů v přeurbanizovaném městském prostředí dochází k snižování regenerativních schopností buněk organismu a dochází k zvyšování citlivosti na patogenní vlivy : stres, alergie, snižování imunity a pod… 

Anionová technologie využívá přirozenou vlastnost záporných iontů – anionů, která spočívá v uvolňování vyššího množství kyslíku do prostředí a ve fixaci a vylučování patogenních částic z organismu, tímto dochází k zvýšení hygienického komfortu a také pozitivního vlivu na regenerační schopnost a zdraví organismu. 

Aniony jsou negativně nabité ionty – částice, které pohlcují a neutralizují patogenní vlivy materiálů jako jsou prach, choroboplodné zárodky, bakterie a jiné škodlivé látky. Výraznou měrou ovlivňují bakteriální, houbové a plísňové procesy a výrazně eliminují pachy které s těmito procesy souvisejí. Jejich dostatečná přítomnost ve styku s organismem má za následek zvýšení koncentrace, zlepšení fyziologické i duševní pohody, zlepšení nálady a zvýšení regeneračních schopností organismu. Zvýšením přísunu anionů získáme pro organismus výrazný podpůrný přírodní prostředek pro udržování odolnosti a vitality a trvale udržitelného zdraví. Pravidelný přísun zvýšené koncentrace anionů zajistíme organismu používáním běžných hygienických potřeb, ovšem s přídavkem anionových pásků a vláken, které byly k tomuto účelu vyvinuty za použití nanotechnologií.

Z výsledků empirických historických i klinických zkušeností je zřejmé, že aniony mají výrazný vliv na zdraví člověka a jejich dostatečné množství v prostředí má výrazný a pozitivní vliv přímo na zdraví, kondici a regenerační schopnosti organismu. Výhodou anionů je, že se aktivují z aplikačního produktu vlhkostí a ovlivňují fyzikální procesy pouze v organismu, který je s tímto produktem v přímém fyzickém kontaktu. Neovlivňuje jakékoliv procesy v jeho okolí.

Právě pro své vlastnosti přišli vývojové týmy k předpokladu, že tuto technologii lze využít při výrobě hygienických vložek a dalších výrobků, které přicházejí do styku s lidskou pokožkou a lze je aktivovat například zvýšenou sekrecí potních žláz, což má za následek uvolňování anionů z přenosového produktu ( hygienické vložky, zdravotní krycí tampony, potní pásky a bandáže, elastické fixátory, náplasti, vložky do obuvi, ponožky, rukavice a pod…).

V případě použití anionových pásků v hygienických menstruačních vložkách dochází k aktivaci vyzařování anionů při zvlhčení vložky při menstruaci, nebo i při běžné sekreci ženských pohlavních orgánů. Anionová technologie je nyní již hojně používána i v souvislosti s prevencí a odstranění jiných patologických vlivů na organismus, nejen v souvislosti s reprodukčními orgány, ale i trávícím systémem, krevním oběhem, povrchovými poraněními a jsou hojně využívány pro podporu procesu rychlého hojení a pod…

V případě vývoje anionek Gentle Day bylo dosaženo technologického propojení pozitivních vlastností FAR-IR technologie a Anionové technologie, čímž se tyto vložky dostávají na nejvyšší současnou technologickou pozici v poskytování kvalitní stimulační a preventivní podpory zdraví organismu. Použití FAR-IR a Anionové technologie v anionkách bylo možné díky možnosti komerčního využívání nanotechnologií, které byly donedávna finančně nedostupné pro jakékoliv běžné aplikace a využití ve výrobcích denní spotřeby.

FAR-IR technologie - aktivní doplňování životní energie

FAR-IR technologie (dlouhovlnné infračervené záření ), součást primární životní energie v čínské medicíně názývané výrazem ,, čchi ,, prokazatelně ovlivňuje kondici a stav živých organizmů, především lidí a zvířat. Hlavním a největším přírodním zdrojem FAR-IR záření je sluneční energie. Pokud je hladina FAR-IR energie dostatečně vysoká, organismus se cítí zdravý a odolnější vůči patogenním vlivům. Ovšem samotné sluneční záření obsahuje i škodlivá a nebezpečná spektra záření ( UV, atd…), kterých působení je třeba kontrolovat a vhodným způsobem regulovat.

Proto je vhodné permanentně doplňovat FAR-IR záření do organismu a udržovat aktivní regenerativní stav buněk pomocí jiných aplikačních metod. Pokud je doplňování této energie zanedbáno, dochází k nevratnému stavu a zestárlé, především svalové buňky a buňky vnitřních orgánů už neomládnou a již nezískají původní pružnost, odolnost a vitalitu.

Lidské tělo je v permanentním pohotovostním stavu pro seberekonstrukci. Buňky lidského těla jsou přizpůsobeny okamžité reakci na jakékoliv poškození, nebo přítomnost cizorodých látek. Pomocí obranných mechanizmů dokáží identifikovat, izolovat a vyloučit látky, které můžou být pro organizmus toxické a tím zdraví a životu nebezpečné.

Důležitým faktorem jak rychle a kvalitně dokáží buňky organizmu reagovat na poškození a přítomnost cizorodých látek je jejich fyzická připravenost a také momentální kvalita prostředí, v kterém k potenciálnímu ohrožení zdravých buněk dochází. V různých fyzikálních podmínkách mají buňky různou autorekonstrukční schopnost. Dle empirických výskumů jsou pro ideální autorekonstrukci buněk vhodné takové tepelné podmínky, které dokáží po určitou dobu zajistit vyšší než obvyklou teplotu buňky a tím aktivovat její sebeobranné mechanismy.

Každý se v životě setkal s tím, že v nemoci došlo ke zvýšení tělesné teploty. Tímto způsobem tělo reaguje na podněty, které iniciují generování vyšší teploty pro zvýšení průtoku krve a rychlejší přenos a filtraci toxických látek z organismu a rychlejší dopravení regeneračních vlivů k buňkám ( bílé krvinky, kyslík a pod…). Mnoho patogenních organismů je touto zvýšenou teplotou zlikvidováno a vyloučeno z těla ven v tělních tekutinách ( moč, pot ). Proto se doporučuje také při zvýšené teplotě pití dostatečného množství tekutin, které dokáží účinně navazovat toxické látky pro jejich urychlené vyplavení z organismu. K tomuto účelu vyplavení se jako nejvýhodnější jeví alkalické přírodní minerální vody a industriálně ionizovaná čistá pitná voda.

Název FAR-IR je vžitou zkratkou pro pojmenování speciálního spektra inračerveného záření, v rozsahu vlnové délky 9-14 mikronů, které aktivuje a podporuje vitalitu buněk.

Dlouhovlnné infračervené záření je pro lidské oko neviditelné, ale buňky jej vnímají, protože jsou citlivé pro vnímání právě této vlnové délky světelného záření. Na světelné záření jakékoliv jiné vlnové délky buňky nereagují. Buňky reagují a přímo absorbují FAR-IR vyzařovanou energii, která zvyšuje jejich vitalitu, podporuje metabolismus buňky a tím umožňuje nastartování a urychlení autorekonstrukce a eliminaci toxických látek.

Tepelná energie z FAR-IR záření umožňuje buňkám zvýšení fyzického výkonu, zvyšuje produkci enzymů a tím umožňuje očistu organismu a přirozenou regeneraci buněk. Staré a poškozené buňky jsou rychle nahrazeny novými a v efektivitě tohoto regeneračního procesu hraje hlavní roli právě možnost vstřebávání FAR-IR záření přímo proměněného v tepelnou energii pro celkové zlepšení kondice organismu, zlepšení zdravotního stavu a pocitu fyzické pohody.

FAR-IR technologie umožňuje vlastní využití fyzikálních vlastností různých přírodních látek vyzařujících FAR-IR záření pro aplikaci na různá místa organismu, kde to jeho stav vyžaduje jak z preventivních, tak přímo léčebných důvodů.

Známou skutečností je pozitivní vliv FAR-IR záření v boji proti množení rakovinových buněk. Rakovinové buňky jsou vysoce citlivé na teploty nad 42°C a právě FAR-IR záření umožňuje lokální zvyšování teploty lidského těla na tuto hranici bez přehřátí a negativních vlivů na organismus. Klinické testy mnoha výzkumných týmů z Japonska, Číny, Německa a USA prokázaly eliminující vliv dlouhovlnného infračerveného záření na rakovinové buňky a eliminaci metastáz. V současnosti probíhá stovky dalších výzkumů, které upřesní vliv délky ozařování a intenzity infračerveného záření na možnost zastavení růstu rakovinových buněk nebo jejich totální eliminaci, což je důležité pro měřitelnost dávkování při individuálních terapiích. V zahraničí jsou využívány pro tento druh terapie tzv. infračervené saunové tunely, kde je možné po určitou dobu pravidelně ozařovat místo postižené rakovinovým bujením. Výsledky této terapie jsou povzbudivé, úspěšnost terapie také závisí na včasném zásahu a odhalení nemoci a dostatečně dlouhých ozařovacích procedurách.

FAR-IR záření ovlivňuje rozšiřování kapilár, stimuluje zvýšení průtoku krve, regeneraci a okysličení buněk.

Využití FAR-IR terapie je možné při následujících nemocech: 

 • Rakovina ve formě zhoubných nádorů a metastáz, leukémie, rakovina prostaty 
 • Astma, bronchitida
 • Sinus problémy
 • Nachlazení, chřipka, horečka
 •  Přebytek tělesného tuku - nadváha / úbytek na váze
 • Celulitida, obezita
 • Vysoký krevní tlak, chronická nefritida
 • Oběhové problémy - tělesný pach
 • Revmatismus, omrzliny
 • Dna
 • Piloty a hemeroidy
 • Otok, zánět - artritida
 • Zánět šlach, nádory, mastitis 
 • Bolesti zad, ramen, krku a bolesti svalů
 • Bolest v kříži
 • Neuralgie a Abnormální Nervové funkce
 • Herpes, ochrnutí
 • Ischias
 • Léčení a navrácení pružnosti pleti a regeneraci kožních textur
 • Eliminace stárnutí kůže, vrásky
 • Ucpané póry, akné 
 • Toxicita, hepatitida, cirhóza, cystitida, invaze kyseliny močové
 • Žaludeční a jícnové vředy
 • Menstruační potíže, PMS, problémy v menopauze
 • Houby, viry, bakterie, paraziti
 • Migréna, bolesti hlavy, krvácení z nosu - Earache
 • Tinitus
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Raynaudova choroba
 • Diabetes mellitus
 • Sportovní úrazy
FAR-IR terapie v jakékoliv formě je využívána jako doplňková metoda, která působí jako podpůrná pomoc k primární terapii zvolené odborným lékařem. Použití FAR-IR terapie je vhodné po konzultaci s lékařem pro případnou kontraindikaci s jinými léčebnými metodami. Obecně je ale tato metoda lékaři doporučována, pokud jsou s ní seznámeni.