FAR-IR technologie

Aktivní doplňování životní energie


FAR-IR technologie (dlouhovlnné infračervené záření ), součást primární životní energie v čínské medicíně názývané výrazem ,, čchi ,, prokazatelně ovlivňuje kondici a stav živých organizmů, především lidí a zvířat. Hlavním a největším přírodním zdrojem FAR-IR záření je sluneční energie. Pokud je hladina FAR-IR energie dostatečně vysoká, organismus se cítí zdravý a odolnější vůči patogenním vlivům. Ovšem samotné sluneční záření obsahuje i škodlivá a nebezpečná spektra záření ( UV, atd…), kterých působení je třeba kontrolovat a vhodným způsobem regulovat.

Proto je vhodné permanentně doplňovat FAR-IR záření do organismu a udržovat aktivní regenerativní stav buněk pomocí jiných aplikačních metod. Pokud je doplňování této energie zanedbáno, dochází k nevratnému stavu a zestárlé, především svalové buňky a buňky vnitřních orgánů už neomládnou a již nezískají původní pružnost, odolnost a vitalitu.

Lidské tělo je v permanentním pohotovostním stavu pro seberekonstrukci. Buňky lidského těla jsou přizpůsobeny okamžité reakci na jakékoliv poškození, nebo přítomnost cizorodých látek. Pomocí obranných mechanizmů dokáží identifikovat, izolovat a vyloučit látky, které můžou být pro organizmus toxické a tím zdraví a životu nebezpečné.

Důležitým faktorem jak rychle a kvalitně dokáží buňky organizmu reagovat na poškození a přítomnost cizorodých látek je jejich fyzická připravenost a také momentální kvalita prostředí, v kterém k potenciálnímu ohrožení zdravých buněk dochází. V různých fyzikálních podmínkách mají buňky různou autorekonstrukční schopnost. Dle empirických výskumů jsou pro ideální autorekonstrukci buněk vhodné takové tepelné podmínky, které dokáží po určitou dobu zajistit vyšší než obvyklou teplotu buňky a tím aktivovat její sebeobranné mechanismy.

Každý se v životě setkal s tím, že v nemoci došlo ke zvýšení tělesné teploty. Tímto způsobem tělo reaguje na podněty, které iniciují generování vyšší teploty pro zvýšení průtoku krve a rychlejší přenos a filtraci toxických látek z organismu a rychlejší dopravení regeneračních vlivů k buňkám ( bílé krvinky, kyslík a pod…). Mnoho patogenních organismů je touto zvýšenou teplotou zlikvidováno a vyloučeno z těla ven v tělních tekutinách ( moč, pot ). Proto se doporučuje také při zvýšené teplotě pití dostatečného množství tekutin, které dokáží účinně navazovat toxické látky pro jejich urychlené vyplavení z organismu. K tomuto účelu vyplavení se jako nejvýhodnější jeví alkalické přírodní minerální vody a industriálně ionizovaná čistá pitná voda.

Název FAR-IR je vžitou zkratkou pro pojmenování speciálního spektra inračerveného záření, v rozsahu vlnové délky 9-14 mikronů, které aktivuje a podporuje vitalitu buněk.

Dlouhovlnné infračervené záření je pro lidské oko neviditelné, ale buňky jej vnímají, protože jsou citlivé pro vnímání právě této vlnové délky světelného záření. Na světelné záření jakékoliv jiné vlnové délky buňky nereagují. Buňky reagují a přímo absorbují FAR-IR vyzařovanou energii, která zvyšuje jejich vitalitu, podporuje metabolismus buňky a tím umožňuje nastartování a urychlení autorekonstrukce a eliminaci toxických látek.

Tepelná energie z FAR-IR záření umožňuje buňkám zvýšení fyzického výkonu, zvyšuje produkci enzymů a tím umožňuje očistu organismu a přirozenou regeneraci buněk. Staré a poškozené buňky jsou rychle nahrazeny novými a v efektivitě tohoto regeneračního procesu hraje hlavní roli právě možnost vstřebávání FAR-IR záření přímo proměněného v tepelnou energii pro celkové zlepšení kondice organismu, zlepšení zdravotního stavu a pocitu fyzické pohody.

FAR-IR technologie umožňuje vlastní využití fyzikálních vlastností různých přírodních látek vyzařujících FAR-IR záření pro aplikaci na různá místa organismu, kde to jeho stav vyžaduje jak z preventivních, tak přímo léčebných důvodů.

Známou skutečností je pozitivní vliv FAR-IR záření v boji proti množení rakovinových buněk. Rakovinové buňky jsou vysoce citlivé na teploty nad 42°C a právě FAR-IR záření umožňuje lokální zvyšování teploty lidského těla na tuto hranici bez přehřátí a negativních vlivů na organismus. Klinické testy mnoha výzkumných týmů z Japonska, Číny, Německa a USA prokázaly eliminující vliv dlouhovlnného infračerveného záření na rakovinové buňky a eliminaci metastáz. V současnosti probíhá stovky dalších výzkumů, které upřesní vliv délky ozařování a intenzity infračerveného záření na možnost zastavení růstu rakovinových buněk nebo jejich totální eliminaci, což je důležité pro měřitelnost dávkování při individuálních terapiích. V zahraničí jsou využívány pro tento druh terapie tzv. infračervené saunové tunely, kde je možné po určitou dobu pravidelně ozařovat místo postižené rakovinovým bujením. Výsledky této terapie jsou povzbudivé, úspěšnost terapie také závisí na včasném zásahu a odhalení nemoci a dostatečně dlouhých ozařovacích procedurách.

FAR-IR záření ovlivňuje rozšiřování kapilár, stimuluje zvýšení průtoku krve, regeneraci a okysličení buněk. 


Využití FAR-IR terapie je možné při následujících nemocech: 

 • Rakovina ve formě zhoubných nádorů a metastáz, leukémie, rakovina prostaty 
 • Astma, bronchitida
 • Sinus problémy
 • Nachlazení, chřipka, horečka
 •  Přebytek tělesného tuku - nadváha / úbytek na váze
 • Celulitida, obezita
 • Vysoký krevní tlak, chronická nefritida
 • Oběhové problémy - tělesný pach
 • Revmatismus, omrzliny
 • Dna
 • Piloty a hemeroidy
 • Otok, zánět - artritida
 • Zánět šlach, nádory, mastitis 
 • Bolesti zad, ramen, krku a bolesti svalů
 • Bolest v kříži
 • Neuralgie a Abnormální Nervové funkce
 • Herpes, ochrnutí
 • Ischias
 • Léčení a navrácení pružnosti pleti a regeneraci kožních textur
 • Eliminace stárnutí kůže, vrásky
 • Ucpané póry, akné 
 • Toxicita, hepatitida, cirhóza, cystitida, invaze kyseliny močové
 • Žaludeční a jícnové vředy
 • Menstruační potíže, PMS, problémy v menopauze
 • Houby, viry, bakterie, paraziti
 • Migréna, bolesti hlavy, krvácení z nosu - Earache
 • Tinitus
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Raynaudova choroba
 • Diabetes mellitus
 • Sportovní úrazy
FAR-IR terapie v jakékoliv formě je využívána jako doplňková metoda, která působí jako podpůrná pomoc k primární terapii zvolené odborným lékařem. Použití FAR-IR terapie je vhodné po konzultaci s lékařem pro případnou kontraindikaci s jinými léčebnými metodami. Obecně je ale tato metoda lékaři doporučována, pokud jsou s ní seznámeni.